Bedriften modtager Økologisk Arealtilskud til at drive bedriftens landbrugsarealer økologisk, som er med til at opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet bidrager til, at bedriften kan opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

 

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne

Nørregård Økologi, Nedermarken 8, 5560 Aarup, tlf 64431226 email: info@norregaarden.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk