Den pædagogiske baggrund

Den ideologiske baggrund for tilbuddet har siden 1988 bygget på Rudolf Steiners pædagogiske principper, der ser hvert enkelt menneske som en individualitet med individuelle evner, behov og udviklingsmuligheder. Det betyder, at man som beskæftigelse må tilrette aktiviteterne til den enkelte, i stedet for at forsøge at presse en form ned over. Naturligvis indenfor rammerne af beskæftigelsen. På et landbrug er gentagelserne i det daglige arbejde og gennem årstiderne grundlag for en naturlig, gennemskuelig og forståelig rytme, der er med til at skabe ro og tryghed i hverdagen.

I det pædagogiske arbejde tillægger vi det stor betydning, at der ikke er nogle, der er i tvivl om, hvorfor tingene skal gøres. Arbejdsopgaverne må være reelle opgaver, som vi hjælpes ad med at løse, både brugere og medarbejdere. Dette giver en stærk følelse af sammenhold, fokus og en dybfølt oplevelse af, at alles indsats betyder noget.

Det er ofte en udfordrende proces at arbejde på gården; både motorik, social forståelse og viljestyrke bliver der prøvet kræfter med. Vi arbejder pædagogisk med at disse forskellige udfordringer bliver overvundet, således at brugerne opnår at føle sig stolte, stærke og motiverede.

 

Værkstedets arbejdstider

Arbejdstid for brugere bosat i Bernards Hus er følgende: mandag til fredag fra kl. 8 til 12 og igen fra 13-16, bortset fra en dag ugentlig, hvor de har indedag. I bageriet (tirsdage og fredage) er arbejdstiden fra kl. 6 til 12. Ved eventuelle brugere udefra aftales arbejdstid individuelt. Vi holder 2 daglige kaffepauser, hvor alle i landbruget og Bernardshus mødes til snak.

 

Værkstedsarbejde

Værkstedets brugere udfører i samarbejde med gårdens øvrige medarbejdere de daglige opgaver i landbruget. Arbejdsopgaverne i landbruget er mangeartede, både som følge af tidspunkt i dyrkningssæsonen, men også indenfor en typisk dag, hvor der oftest arbejdes med flere typer opgaver. Eksempler på opgaver i gartneriet indbefatter plantning/såning af grøntsager, ukrudtsbekæmpelse, indhøstning, rensning og pakning af grøntsager, græsslåning og pasning af dyr.

Da Nørregård tillige er en produktionsvirksomhed, skal brugerne have lyst og evner til at indgå i et reelt fysisk arbejde, der foregår både indenfor og udenfor.

Vi arbejder sammen, ofte i små grupper, om at løse gårdens opgaver og her er plads til snak og sjov, og at der arbejdes i forskelligt tempo. Styrken ved beskæftigelsen er, at den er en del af det virkelige liv, på den måde kan brugeren føle, at der bidrages til noget væsentligt. Vi er stolte af det vi producerer og den følelse ønsker vi, at brugeren af værkstedet også skal have omkring sit arbejde.

De ansattes pædagogisk faglige kompetencer i forbindelse med beskæftigelsestilbuddet understøttes og udvikles løbende gennem uddannelse og kurser. 

Vil brugeren gerne have ansvaret for egne afgrænsede opgaver, gør vi meget gerne plads til det, såfremt evner, behov og lyst går op i højere enhed.

Generelt tilpasses arbejdsopgaverne selvfølgelig den enkelte brugers evner. Det er vigtigt for os, at vi alle trives i det daglige og føler glæde ved arbejdet og samværet.

 

 

 

Nørregård Økologi, Nedermarken 8, 5560 Aarup, tlf 64431226 email: info@norregaarden.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk